top of page

planering & projektering

En välplanerad utemiljö ger dig en mer användbar trädgård och därigenom ett större hem. Det höjer värdet på ditt hus och ger dig fler möjligheter att njuta av livet.

Vi på Göteborgs Trädgårdar åtar oss gärna hela entreprenaden vad gäller mark och trädgård. Detta säkrar att projektet utförs väl i alla led. God planering är kostnadsbesparande och garanterar ett gott resultat.

|

 

0701-761712

 

bottom of page