top of page

konsultation & rådgivning

Behöver du rådgivning? Du står kanske i begrepp att nyanlägga, omdana eller restaurera din trädgård. Vi erbjuder våra tjänster till såväl privata kunder som företag eller bostadsrättsföreningar.

Exempel på konsultationer:
Rådgivning kring utformning av trädgårdar, inventering av befintligt växtmaterial, rådgivning kring beskärning, upprättande av skötselplaner, framtagning av planteringsförslag.

|

 

0701-761712

 

bottom of page